Odpowiedzialność cywilna przewoźnika lotniczego

56.70

Opis

Praca stanowi dogłębną i wnikliwą analizę problematyki odpowiedzialności cywilnej przewoźnika lotniczego w zakresie przewozu krajowego i międzynarodowego, m.in. w sposób szczegółowy przybliża i analizuje postanowienia konwencji montrealskiej, podpisanej 28 maja 1999 r., która reguluje najważniejsze kwestie międzynarodowego przewozu lotniczego. Opracowana została w oparciu o obszerną literaturę światową oraz przy wykorzystaniu bogatego orzecznictwa sądowego. Książka będzie przydatna zarówno prawnikom, specjalistom z dziedziny prawa lotniczego i przewoźnikom lotniczym, jak i osobom zainteresowanym kwestią odpowiedzialności przewoźnika lotniczego.

E-podręczniki szkolne

el-cab forum, zstępny czy wstępny sd-z2, konto koszty działalności podstawowej, dni wolne od pracy grudzień 2021, ile kosztuje chleb w norwegii, słupsk liczba mieszkańców, minex, we can do hr opinie, wyznania w niemczech, haft lublin

yyyyy