Cechy jakościowe sprawozdawczości finansowej Anna Kuzior

26.48

Opis

Sprawozdania finansowe stanowią główne źródło informacji finansowych o jednostce gospodarczej, służące szerokiemu gronu użytkowników. Dysponowanie odpowiednimi informacjami jest dla nich niezbędne w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych. Tematem publikacji jest charakterystyka cech, jakimi powinny charakteryzować się informacje finansowe prezentowane współcześnie w sprawozdaniu finansowym (na tle obowiązujących regulacji MSSF), a także określenie czynników zapewniających wysoką użyteczność…

Nauki humanistyczne i społeczne

karwia parking, porozumienie z pracownikiem zadaniowy czas pracy wzór, co zobaczyć w czechach, warsaw dubai, www.gov.pit, kiedy następna konferencja premiera, import usług w jpk vat, kśt 2020

yyyyy