Liczebnik też się liczy Poziom średni ogólny (PDF)

17.04

Opis

Podręczniki UNIVERSITAS są zgodne z zasadami certyfikacji języka polskiego jako obcegoPierwszy podręcznik obejmujący całość fleksji i składni polskiego liczebnika. W pierwszej części pracy zmieszczono w układzie hasłowym charakterystykę różnorodnych liczebników, ich odmianę, znaczenia, połączenia wyrazowe i syntaktyczne i wiele innych informacji praktycznych. W części drugiej – modelowe ćwiczenia z zakresu odmiany oraz składni liczebników. Dzięki nowoczesnej koncepcji układu ćwiczeń oraz kluczowi do ćwiczeń podręcznik ten może być wykorzystywany podczas zajęć językowych jak również do samodzielnej pracy. Całość opatrzona rysunkami autorstwa P. Piątkowskiego.Spis treści: Część IRODZAJE LICZEBNIKÓWCHARAKTERYSTYKA OGÓLA LICZEBNIKÓWLICZEBNIKI GŁÓWBNE OKREŚLONEodmiana-znaczenia-składnia-połaczenia wyrazowe i frazeologiaINNE LICZEBNIKI ORAZ WYRAZY WYKAZUJĄCE ZWIĄZEK Z LICZBĄodmiana-znaczenia-składnia-połączenia wyrazowe i frazeologiaLICZEBNIKI GŁÓWNE WIELORYRAZOWEodmiana-składniaLICZEBNIKI PORZĄDKOWEcharakterystyka ogólna-odmiana-znaczenia-składnia-połączenia wyrazoweCzęść IIĆWICZENIAA. Ćwiczenia wdrażające w sekrety odmiany liczebnikówB. Ćwiczenia wdrażające w sekrety składni liczebnikówCzęść IIILICZEBNIKI W TEKSTACH ORAZ ĆWICZENIA FRAZEOLOGICZNEKlucz do ćwiczeńDkrótyBibliografia

E-podręczniki szkolne

usługi remontowo-wykończeniowe, jak placic za autostrade, dojście do morskiego oka, gdzie za granice bez szczepionki, praca do kitu prima, najniższa krajowa w czechach, wypalanie w drewnie na zamówienie, kuźnice kamera, przepisy celne polska, paih zarobki, domy norwegia, najwięksi producenci mebli w polsce, agencje pracy za granicą ranking, podatek do zapłaty 1 zł, fca

yyyyy