Polski lobbing w obszarze prawa autorskiego..

18.00

Opis

Autorka podejmuje problematykę mającą ważne konsekwencje polityczne, ekonomiczne i społeczne, zarówno w kontekście krajowym, jak również unijnym, szczególnie istotne w warunkach radykalnych zmian uwarunkowań systemowych lobbingu w Polsce po 2015 roku. W wymiarze merytorycznym praca stanowi m.in. interesujący przyczynek do dyskusji o stanie demokracji w Polsce, w tym niskiej partycypacji interesariuszy społecznych w procesach decyzyjnych, łamania obowiązujących zasad konsultacji, zawłaszczania regulacji lub odstępstw od przejrzystości procesów stanowienia prawa. Mocnym atutem książki jest jej orientacja empiryczna, osadzająca dobrze działania rodzimych interesariuszy w krajowym i unijnym otoczeniu instytucjonalnym, wraz z dynamiczną analizą ich wzajemnych interakcji. Stymulujące refleksję nad jakością demokracji i charakterem systemu reprezentacji interesów jest również m.in. przedstawienie kryteriów oceny instytucjonalnych mechanizmów lobbingowych czy różnych podejść do analizy skuteczności lobbingu.Obszar prawa autorskiego jest doskonałym przykładem ścierania się racji i interesów indywidualnych i zbiorowych, konieczności zapewnienia dostępu do wiedzy i dóbr kultury przy jednoczesnych gwarancjach zapewnienia dochodów dla twórców. Zwłaszcza w okresie rewolucji cyfrowej, która zmieniła radykalnie paradygmaty i skalę korzystania z przedmiotów praw autorskich, sam koncept ochrony własności intelektualnej jest nieustannie dyskutowany w kontekście znalezienia nowego modelu ochrony tych praw.Z pewnością książka ta jest godna polecenia nie tylko dla studentów nauk politycznych, prawnych i nauk o mediach i komunikacji społecznej, ale przede wszystkim dla decydentów politycznych, podmiotów zaangażowanych w proces lobbingowy, nie tylko z obszaru ochrony prawno-autorskiej. AUTOR AGNIESZKA VETULANI-CĘGIEL TYTUŁ POLSKI LOBBING W OBSZARZE PRAWA AUTORSKIEGO.. WYDAWCA ELIPSA DOM WYDAWNICZY ROK WYDANIA 2020 OPRAWA OPRAWA BROSZUROWA ILOŚĆ STRON 190 EAN 9788380173262 Znajdź podobne według klucza: AGNIESZKA_VETULANI-CĘGIEL ELIPSA_DOM_WYDAWNICZY POLSKI (416743)

Ekonomia i biznes

karta urlopowa jak wypełnić, 56 dni ile to tygodni, błąd rachunkowy, natalia urbaniak, przystań flisacka sromowce niżne, kandydatura synonim, ceny transferowe 2020 limity, co jest stolicą chin

yyyyy