Wpływ COVID-19 na finanse. Polska perspektywa

47.45

Opis

Książka prezentuje wpływ pandemii COVID-19 na finanse, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego, w tym zmiany relacji bank-klient, jak również dostępności i ceny kredytów. Ponadto w książce zaprezentowano bezprecedensowe działania polskiego banku centralnego, w tym uruchomienie po raz pierwszy programu luzowania ilościowego. Pandemia COVID-19 zaskoczyła świat zarówno w zakresie skali, czasu, przebiegu jak i konsekwencji. Współczesny świat nie ma wystarczającej wiedzy i doświadczeń w zakresie radzenia sobie z tego rodzaju kryzysem. Książka wypełnia w określonym zakresie (finansów) lukę w wiedzy oraz na rynku wydawniczym. Dotychczas nie powstała praca zwarta ukazująca konsekwencje obecnego kryzysu na rynkach finansowych. Każdy uczestnik tych rynków powinien zaś pogłębić swoją wiedzę na temat mechanizmów rozprzestrzeniania się tego rodzaju kryzysów i ich konsekwencji dla finansów publicznych, sieci bezpieczeństwa finansowego, banków i ich klientów. Ponadto z doświadczeń ostatniego kryzysu powinna być wyciągnięta i zapamiętana na długo ponadczasowa lekcja. Świat bankowości i finansów nie będzie już taki sam jak przed obecnym kryzysem. Spis treści:WprowadzenieCZĘŚĆ I. Makroekonomiczne i sektorowe uwarunkowania oraz skutki COVID-19 z punktu widzenia finansów1. Koronaobligacje jako instrument antykryzysowy w okresie pandemii Kamilla Marchewka-Bartkowiak2. Reakcja sieci bezpieczeństwa finansowego na wybuch pandemii COVID-19 Małgorzata Zaleska3. Postpandemiczny kształt bankowych regulacji ostrożnościowych Jan Koleśnik4. Banking resilience. Odporność banków na nadzwyczajne turbulencje w otoczeniu Stanisław Flejterski5. Finanse zrównoważone wobec ryzyka zdrowotnego kreowanego przez COVID-19 i jego skutków społeczno-gospodarczych Magdalena Zioło, Beata Zofia FilipiakCZĘŚĆ II. Perspektywa instytucji finansowych w dobie pandemii COVID-196. Wpływ kryzysów na działalność sektora bankowego w PolsceAneta Hryckiewicz, Małgorzata Olszak7. Wsparcie płynnościowe przedsiębiorstw przez banki komercyjne w Polsce w dobie pandemiiPaweł Niedziółka8. Wpływ pandemii COVID-19 na konsumencki rynek pożyczkowo-kredytowy w PolsceKrzysztof Waliszewski9. Wpływ pandemii związanej z COVID-19 na rynek ubezpieczeniowy w PolsceJacek Lisowski

Ekonomia i biznes

kamery toya, wielkanoc 2019 dni wolne, system polityczny niemiec, bus starachowice kraków, stawka vat na książki, flaga paryżu, siwz 2021

yyyyy