Plan kont z komentarzem

259.00

Opis

Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera:*omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych;*charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach;*założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i przeprowadzania inwentaryzacji.Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwe atuty tej publikacji, docenione przez wielu księgowych. Dotychczasowe wydania cieszyły się uznaniem zarówno ekspertów rachunkowości, jak i księgowych praktyków oraz zyskały opinię jednej z zasadniczych wykładni polskiego prawa bilansowego.Obecne XXIV wydanie Planu kont…. uwzględnia zmiany, jakie nastąpiły w ustawie o rachunkowości oraz ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w związku z realizacją rządowego programu Polski Ład.Autorzy przedstawili również księgowe oraz podatkowe skutki wsparcia otrzymanego przez przedsiębiorców w ramach tarcz antykryzysowych i tarczy finansowej w związku z pandemią COVID-19, a także ich rozliczenie w kolejnych latach obrotowych.Komentarze, przykłady, ujęcie operacji gospodarczych na kontach księgowych dotyczą m.in.:*zmian w ustawie o rachunkowości związanych z uproszczeniami przy podpisywaniu sprawozdań finansowych jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy,*wyceną nieruchomości inwestycyjnych, w szczególności w spółkach nieruchomościowych,*zmian w zaliczaniu do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych, w tym nieruchomości mieszkalnych oraz praw majątkowych o charakterze mieszkalnym,*zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych związanych z rozliczaniem wynagrodzeń pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych.Stan prawny: 1 marca 2022 r.

Ekonomia i biznes

allegro hulajnoga tuska, martyna bednarczyk, zatrudnianie, świadczenia niepieniężne na rzecz spółki, zbiorcze zestawienie danych o odpadach 2018, jakie sklepy są otwarte w poniedziałek wielkanocny, stawka brutto, centrum experyment gdynia, supermarket a hipermarket, ostroznosci nigdy dosyc, jak otwarte sklepy w wielkanoc, umowa o pracę na czas określony a zwolnienie lekarskie, majówka 2019 kalendarz, adwokat busko, podatek od zasiłku chorobowego 2020, tiktok zarobki, za żarcie za wzięcie, która jest godzina we włoszech, egipt położenie geograficzne, jaaropgaaf 2018 tłumaczenie, autostrady płatne

yyyyy