Dawna literatura chińska: antologia i omówienie

6.83

Opis

Darmowy fragment w serwisie Google KsiążkiW odróżnieniu od typowej historii literatury pozycja niniejsza zawiera liczne i obszerne cytaty w autorskim przekładzie z języka oryginału na język polski. Krótkie wiersze są najczęściej cytowane w całości. Utwory prozatorskie i dłuższe wiersze zamieszczono w niniejszej publikacji we fragmentach lub też w całości, zależnie od ich rozmiarów i treści.Niniejsza publikacja nie jest krytycznoliteracką wizją historii literatury chińskiej. Nie jest też opisem dziejów literatury Chin. Zamieszczone tutaj interpretacje i wyjaśnienia mają jedynie na celu pomóc Czytelnikowi, nieobeznanemu jeszcze z chińską kulturą, w zrozumieniu językowo-historycznych zawiłości tekstu.Wiele z zamieszczonych tutaj wypisów z literatury chińskiej nie ukazało się jak do tej pory w przekładzie na język polski, a są też wśród nich może i takie, które nie zostały do tej pory przetłumaczone na żaden europejski język.Książka ta może służyć jako mała antologia, przydatna wykładowcom prowadzącym zajęcia z zakresu wprowadzenia do literatury chińskiej dla studentów sinologii w pierwszych latach studiów. Może się również okazać pomocna studentom jak i wszystkim innym osobom chcącym poznać podstawowe zagadnienia z historii literatury chińskiej.Należy pamiętać, że książka ta prezentuje zaledwie skąpy zarys tradycyjnej literatury chińskiej. Wiele zagadnień potraktowano po macoszemu, wielu twórców pominięto. Autorzy tutaj przedstawieni to tylko znikoma, choć reprezentatywna, próbka chińskiej sceny literackiej przed 1917 r. Mamy więc do czynienia z czubkiem góry lodowej wybiórczo ukazanym. O twórcach, których dzieła nie zostały tutaj przedstawione, nie ma najczęściej nawet wzmianki. Nie widzę powodu, aby osoby stawiające pierwsze kroki w tak ogromnym i nieznanym sobie obszarze wiedzy zarzucać zbyt wieloma encyklopedycznymi informacjami … zwłaszcza że wiele z tych informacji znajduje się w zasięgu kilku kliknięć.Lektura tej książki nie pozwoli na dogłębne zrozumienie literatury chińskiej, zaspokoi co najwyżej pierwszą ciekawość Czytelnika, dostarczając coś na kształt mapy, na której zaznaczono tylko wielkie miasta i drogi urywające się w gąszczu białych plam.Jarek ZawadzkiGliwice, 2015 Spis treści: Od autoraDla kogo ta książka i po co?TranskrypcjaOdmiana nazw własnychAntroponimy chińskieDynastie chińskie1. Początki literatury chińskiej1.1. Czym jest literatura?1.2. Tło historyczne1.3. Okres najwcześniejszy1.4. Poezja epoki Zhou1.4.1. Pierwsza antologia poezji chińskiej1.4.2. Pierwsi niebezimienni poeci1.4.2.1 Qu Yuan1.4.2.2 Song Yu1.4.3. Inne wiersze epoki Zhou1.5. Proza epoki Zhou1.5.1. Kroniki i dzieła historiograficzne1.5.1.1 Pierwsza kronika1.5.1.2 Komentarze pana Zuo1.5.1.3 Opowieści o państwach1.5.2. Dzieła filozoficzne1.5.2.1 Księga przemian1.5.2.2 Konfucjusz1.5.2.3 Mencjusz1.5.2.4 Mistrz Fei z państwa Han1.5.2.5 Mistrz Zhuang1.5.2.6 Sztuka wojny1.6. Podsumowanie2. Okres wczesnego cesarstwa2.1. Tło historyczne2.2. Proza wczesnego cesarstwa2.2.1. Książę Dan z państwa Yan2.2.2. Li Si2.2.3. Sima Qian2.2.4. Intrygi walczących państw2.2.5. Księga gór i mórz2.2.6. Filozofowie huainańscy2.2.7. Kronika dynastii Han2.3. Poezja wczesnego cesarstwa2.3.1. Poematy fu2.3.1.1 Mei Cheng2.3.1.2 Jia Yi2.3.1.3 Ban Gu2.3.1.4 Sima Xiangru2.3.1.5 Zhang Heng2.3.1.6 Zhao Yi2.3.2. Pieśni ludowe i dworskie2.3.2.1 Biuro Muzyki2.3.2.2 Pieśni dworskie2.3.2.3 Pieśni ludowe2.3.2.4 Dziewiętnawście starych wierszy2.3.3. Poezja epiczna2.4. Podsumowanie3. Sześć dynastii3.1. Tło historyczne3.2. Okres Jian’an3.2.1. Trzech panów Cao3.2.1.1 Cao Cao3.2.1.2 Cao Pi3.2.1.3 Cao Zhi3.2.2. Siedmiu uczonych i Cai Yan3.2.2.1 Siedmiu uczonych z epoki Jian’an3.2.2.2 Cai Yan3.2.3. Siedmiu mędrców z bambusowego gaju3.2.4. Zuo Yannian3.3. Dynastia Jin3.3.1. Fu Xuan i literatura ery Taikang3.3.1.1 Fu Xuan3.3.1.2 Era Taikang3.3.2. Pawilon Orchidei3.3.3. Liu Kun i Guo Pu3.3.4. Śpiew środka nocy3.3.5. Tao Yuanming3.4. Dynastie Północne i Południowe3.4.1. Xie Lingyun3.4.2. Bao Zhao3.4.3. Su Hui3.4.4. Xie Tiao3.4.5. Wiersze pałacowe3.4.6. Yu Xin3.4.7. Pieśni ludowe3.4.7.1 Pieśń o Mulan3.4.8. Proza paralelna3.4.9. Opowieści różne3.4.9.1 Opowieści anegdotyczne3.4.9.2 Opowieści o dziwach3.5. Podsumowanie4. Prozodia wiersza chińskiego4.1. Rym4.2. Stary wiersz4.2.1. Czterosylabowiec4.2.2. Pięcio- i siedmiosylabowiec4.3. Nowy wiersz4.3.1. Zależności tonalne4.3.2. Wiersz regulowany4.3.3. Wiersz seryjny i ucięty5. Rozkwit średniego cesarstwa5.1. Rys historyczny czasów Sui i Tang5.2. Poezja okresu Sui5.2.1. Lu Sidao5.2.2. Yang Su5.2.3. Xue Daoheng5.3. Wczesna poezja tangowska5.3.1. Yu Shinan5.3.2. Wang Ji5.3.3. Shangguan Yi5.3.4. Czterej wspaniali5.3.4.1 Wang Bo5.3.4.2 Yang Jiong5.3.4.3 Lu Zhaolin5.3.4.4 Luo Binwang5.3.5. Chen Zi’ang5.4. Złoty okres poezji tangowskiej5.4.1. Zhang Jiuling5.4.2. Meng Haoran5.4.3. Wang Wei5.4.4. Gao shi5.4.5. Cen Shen5.4.6. Li Bai5.4.7. Du Fu5.4.8. Wang Changling5.4.9. Qiwu Qian5.5. Poezja tangowska okresu średniego5.5.1. Yuan Jie5.5.2. Liu Zhangqing5.5.3. Wei Yingwu5.5.4. Bai Juyi5.5.5. Li He5.6. Poezja tangowska okresu późnego5.6.1. Li Jilan (Li Ye)5.6.2. Xue Tao5.6.3. Yu Xuanji5.6.4. Du Mu5.6.5. Li Shangyin5.7. Wyżyny prozy tangowskiej5.7.1. Odrodzenie starej prozy5.7.1.1 Han Yu5.7.1.2 Liu Zongyuan5.7.2. Podróż do Groty Istot Boskich5.7.3. Podania osobliwe5.7.3.1 Nowele społeczne5.7.3.2 Nowele miłosne5.7.3.3 Nowele zawadiackie5.7.3.4 Nowele baśniowe5.8. Literatura prozelicka5.8.1. Teksty odmiany (bianwen)5.8.1.1 Inne nowele z Dunhuangu5.8.2. Omówienia sutr5.9. PodsumowanieSkorowidz nazw własnych oraz innych słów chińskich i japońskich.Bibliografia

E-podręczniki szkolne

kierowanie samochodem służbowym a badania psychotechniczne 2020, ds smith opinie, punkty wizzair, wiktoria stępień

yyyyy