Zobowiązania handlowe mikro- i małych przedsiębiorstw

41.12

SKU: 8ebe63185b23 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

W książce podjęto tematykę wykorzystania zobowiązań handlowych – zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. Z uwagi na szczególny charakter mniejszych podmiotów rozważania skoncentrowano głównie w obszarze mikro- i małych przedsiębiorstw.Zagadnienia podjęte w publikacji obejmują przede wszystkim:• istotę kredytu kupieckiego w kontekście zaufania oraz korzystne i niekorzystne aspekty jego funkcjonowania• zarządzanie kredytem kupieckim w przedsiębiorstwie jego dawcy oraz biorcy• motywy stosowania kredytu kupieckiego z perspektywy dostawcy i odbiorcy oraz czynniki determinujące dokonywanie opóźnionych płatności• znaczenie zobowiązań handlowych w działalności mikro- i małych przedsiębiorstw oraz problem ich nieterminowego regulowania.Rozważania oparte o studia literaturowe oraz przegląd dostępnych wyników badań i analiz w przedmiotowym obszarze uzupełniono o wyniki własnych badań ankietowych zrealizowanych na grupie mikroprzedsiębiorstw.Książka jest skierowana do szerokiego grona odbiorców – przedstawicieli środowiska naukowego zajmujących się problematyką finansów przedsiębiorstw oraz praktyków gospodarczych, a także studentów chcących poszerzyć wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw.

Ekonomia i biznes

nie ma pracy, roksa na facebooku, loty do gruzji koronawirus, hiszpańskie miasta, różyczka zdjęcia, agnieszka xxx, w jakiej grupie jest polska, baryłak ropy, norwegia polacy, bułgaria wrzesień, post po bożym ciele 2021, umowa wolontariatu a podatek, ulga na złe długi w podatku dochodowym

yyyyy