Zarządzanie programami foresight

28.87

Opis

Celem monografii jest modelowanie procesu zarządzania programami foresight. W teoretycznej części publikacji skoncentrowano się na genezie i zastosowaniu foresightu, a następnie scharakteryzowano elementy i wybrane modele realizacji programów foresight, z ukierunkowaniem na foresight regionalny. Część empiryczna pracy stanowi studium przypadku programu foresight realizowanego na terenie województwa zachodniopomorskiego. Niniejsze opracowanie jest aktualizacją rozprawy doktorskiej Huberta Pachciarka Zarządzanie programami foresight na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.Monografia składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiona została istota forsightu oraz jego ewolucja, z której wynikają cele i obszary zastosowania, a także rodzaje foresightu. Rozdział drugi został poświęcony charakterystyce procesu zarządzania programami foresight. Zawarto w nim wyjaśnienie istoty procesu zarządzania w realizacji programów foresight oraz opis elementów programów. W rozdziale trzecim przedstawiono analizę wybranych modeli realizacji procesu foresight, w ostatnim, czwartym, rozdziale opisano metodykę badawczą, przedstawiono także propozycję modelu zarządzania programami foresight, opracowaną na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Monografia kierowana jest do wszystkich zainteresowanych problematyką foresight, tj. studentów i pracowników naukowych uczelni wyższych, szczególni zajmujących się dyscypliną nauk o zarządzaniu i jakości, jak również do praktyków przedstawicieli instytucji publicznych zainteresowanych rozwojem regionalnym, organizatorów i uczestników programów foresight.Autorzy wyrażają nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się cenna pozycją, wypełniającą lukę w literaturze przedmiotu, zwłaszcza, że odnosi się do procesu zarządzania programami foresight zarówno w wymiarze naukowym, jak i praktycznym.Ze wstępu

Ekonomia i biznes

jakie elektrownie przeważają w islandii, raport kasowy jest dokumentem, stawka vat na usługi prawnicze 2018, barnevernet, kirkham mielec, marcin miller walbrzych, praca paryż, faktura do paragonu dla osoby fizycznej 2022, poniedziałek wielkanocny jakie to święto kościelne, aktualna mapa zakażeń w polsce, rodzaje rynkow, kurs hrywny do złotego pko, jak zadzwonić z komórki na stacjonarny, jak znalezc swoj nip, poland will dominate the world, kiedy pit 11 dla zwolnionego pracownika

yyyyy