Wycena przedsiębiorstw dystresywnych

36.40

Opis

Wycena przedsiębiorstw stanowi jedno z ważniejszych zagadnień podejmowanych w ramach obszaru zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wśród grupy przedsiębiorstw, które wymagają specjalnego podejścia do wyceny, są jednostki znajdujące się w złej kondycji finansowej bądź też zagrożone upadłością. W książce takie podmioty nazwano mianem przedsiębiorstw dystresywnych.Niniejsza monografia to pierwsza na polskim rynku wydawniczym zwarta publikacja, która omawia zagadnienia wyceny tej specyficznej grupy jednostek gospodarczych.Wśród zaprezentowanych zagadnień:• uwarunkowania ekonomiczne i prawne funkcjonowania przedsiębiorstw dystresywnych,• uniwersalne metody i zasady wyceny przedsiębiorstw,• ważność narracji w opracowaniu wyceny przedsiębiorstw,• istota i cele wyceny przedsiębiorstw dystresywnych,• wartość przedsiębiorstw dystresywnych,• specyfika, metody i przebieg wyceny przedsiębiorstw dystresywnych,• analiza ryzyka w procesie wyceny przedsiębiorstw.Monografia skierowana jest do osób posiadających przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i matematyki finansowej. Wiedza w niej zawarta posłuży szerokiemu gronu odbiorców, w tym m.in.: analitykom finansowym, doradcom restrukturyzacyjnym, sędziom zajmującym się sprawami upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz studentom kierunków ekonomicznych. Wartość dodaną publikacji stanowią liczne przykłady, które pozwalają lepiej zrozumieć Czytelnikom zasady wyceny przedsiębiorstw dystresywnych i jednocześnie mają charakter aplikacyjny.

Ekonomia i biznes

urząd pracy młynarska, 0 procent vat na żywność, wirtotechnologia, ktt tablice rejestracyjne, nowy okres zasiłkowy przerwa, co pyli w marcu i kwietniu, żak oferty pracy, wzór faktura, hiszpańska oliwa z oliwek lidl, wielka siklawa, kalkulator tras, valletta atrakcje

yyyyy