Smoki i Gazele 2. Rzecz o współczesnym pejzażu zarządzania międzynarodowego

29.83

Opis

„Wspólny mianownik prezentowanej w pracy narracji stanowi zestaw tez o umiędzynarodowieniu działalności (a) jako naturalnej konsekwencji mechanizmów ekonomicznych, (b) ale warunkowanej procesami politycznymi, (c) coraz mocniej ingerującej w kształt zachowań konsumenckich oraz idee społeczne. [… ] Opracowanie ma w równym stopniu charakter monografii naukowej, co przewodnika badawczego, dzięki zadawanym w nim inspirującym, a czasem prowokacyjnym pytaniom [… ]. Co determinuje człowieka bardziej: biologia czy wolna wola? W jakim stopniu ludzkie zachowania są wynikiem uwarunkowań biologicznych, a w jakim kulturowych? Co i pod jakimi warunkami przeważa: instynkty zwierzęce czy wpływy społecznych relacji, takich jak rodzina, środowisko edukacji, przyjaciele? Do jakiego stopnia człowiek może być biernym adresatem komunikatów o biologicznie i psychologicznie determinowanych, a więc zautomatyzowanych reakcjach? [… ] Liczne wątki dla przyszłych badań, które wyłaniają się z pracy, powodują, że jest to ciekawa lektura dla ekonomisty, menadżera, ale także socjologia, a nawet antropologa badającego kulturę”. Z recenzji prof. dr. hab. inż. Andrzeja Matczewskiego Barbara Fryzeł, doktor habilitowana nauk ekonomicznych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i kierownik Zakładu Zachowań Organizacyjnych, interesuje się zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu i etyki behawioralnej, a także rolą międzynarodowego biznesu we współczesnym świecie. Jest laureatką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i stypendystką post-doc w University College London. Ma doświadczenie menadżerskie w biznesie międzynarodowym w branży paliwowej oraz doradztwa w obszarze nieruchomości komercyjnych. Opublikowała między innymi Building Stakeholder Relations and Corporate Social Responsibility (Palgrave Macmillan, Basingstoke–Hampshire–New York, 2011) oraz Ethics, Misconduct and the Financial Services Industry, Towards a Theory of Moral Business (Routledge, London–New York, 2021).

Ekonomia i biznes

szegini, polski panel narodowy ankiety opinie, pampers premium care, a pocałuj mnie w dupę, krzysztof borkowski, wyszukaj numer telefonu, firmy w łodzi, krajowy numer identyfikacyjny polska, jak zmniejszyć podatek od działki budowlanej, cit-8 wzór wypełniony, pdf na xml sprawozdanie, wjazd do szwecji dla polaków, wydarzenia warszawa marzec 2019, qlaira – forum, tarcza kredyty hipoteczne, finlandia promocja, wejście na dolinę pięciu stawów, stock adobe com pl, podatek dochodowy francja, nikt mi tego nie dał nikt mi tego nie zabierze, wizzair oferty pracy

yyyyy