Progetto Italiano Nuovo 1A. Podręcznik

43.03

Opis

Podręcznik zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 356)Podręcznik dostosowany do poziomu uczniów klasy pierwszej 4-letnich szkół ponadpodstawowych, spełniający wszystkie założenia podstawy programowej.Nuovo Progetto Italiano to unowocześniona wersja znanego już podręcznika do nauki języka włoskiego.Mocne strony (odświeżonego wydania) Nuovo Progetto Italiano:więcej ćwiczeń rozwijających rozumienie ze słuchu,czytelniejsza i uwspółcześniona grafika,zeszyt ćwiczeń został dopasowany do struktury podręcznika,podręcznik ceniony przez wielu dydaktyków,podejście indukcyjne,równomierne rozwijanie kompetencji gramatycznej i komunikacyjnej,częste odwołania do materiałów autentycznych,większa różnorodność ćwiczeń i technik pracy.Powyższy opis pochodzi od wydawcy

Pozostałe języki

turcy w polsce, korki na hel, informacja o warunkach zatrudnienia wzór, przerwa obiadowa w pracy, majówka w zakopanem 2021, kalkulator chorobowego, zlobkowe 2022, termin płatności pit 4, zdania po ukraińsku

yyyyy