Poradnik Rachunkowości Budżetowej 4/2022

58.02

Opis

Najważniejsza wprowadzona zmiana dotyczy formy przekazywania sprawozdań przez samorządowe jednostki budżetowe (w tym jednostki obsługujące) oraz samorządowe zakłady budżetowe. Począwszy od I kwartału 2022 r. jednostki te muszą przekazywać sprawozdania w postaci elektronicznej. Nie ma już, tak jak dotychczas, możliwości wyboru przez zarząd JST formy – papierowej lub elektronicznej. Jednostki te obowiązuje już tylko i wyłącznie postać elektroniczna.Co się jeszcze zmieniło w zasadach sporządzania sprawozdań Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ i Rb-ZN?W Poradniku wskazano, jakie zmiany i nowości wprowadzono rozporządzeniem zmieniającym.Przy każdym paragrafie znowelizowanego rozporządzenia zamieszczony jest komentarz autora wskazujący na najważniejsze zmiany oraz ich zastosowanie w praktyce. Ekspert wskazuje m.in.:czy należy sporządzać oddzielne sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ i Rb-N dla jednostki i organu,czy samorządowe CUW oraz jednostki obsługujące CUW mogą sporządzać jedno, łączne (jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy) lub zbiorcze (jednostki budżetowe, samorządowy zakład budżetowy i instytucja kultury) sprawozdania Rb-Z, Rb-N dla wszystkich jednostek objętych wspólną obsługą,czy szkoły powinny składać sprawozdania Rb-UZ i Rb-ZN,czy i kiedy można nie sporządzać sprawozdań Rb-Z, Rb-ZN i Rb-N oraz Rb-UZ negatywnych (zerowych),w którym wierszu sprawozdania Rb-N należy ujmować tzw. środki pieniężne w drodze,w którym wierszu gmina pokazuje należności niewymagalne z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,czy w sprawozdaniu Rb-N należy ujmować należności długoterminowe z konta 226 wynikające np. z opłat za zajęcie pasa drogowego,gdzie w sprawozdaniu Rb-N trzeba wykazać saldo Wn konta 240 „Pozostałe rozrachunki – rozrachunki z tytułu PPK”,czy nadpłaconą składkę ZUS należy ująć w sprawozdaniu Rb-N,co obejmuje kontrola formalna i kontrola merytoryczna sprawozdań,jakie błędy popełniają jednostki w sprawozdaniach w zakresie operacji finansowych.

Ekonomia i biznes

piotr brożyna, piosenka ratata, co to jest gmo, przejście graniczne słowacja węgry, jak pracuje policja zmiany, krzysztof igor krawczyk andrzej krawczyk, wlochy ceny, kalkulator opodatkowania 2022, zzn ciechanów, pracodawca spóźnia się z wypłatą umowa zlecenie, czy można pracować 1 maja, co zabrać pod namiot z dzieckiem, niewykorzystany urlop a zwolnienie lekarskie, katar czas lokalny, zarzad, hierarchia tytułów naukowych, seriale o wampirach netflix

yyyyy