Józef Muczkowski. Dyrektor Biblioteki…

41.24

Opis

Publikacja przedstawia losy oraz działalność jednego z dyrektorów Biblioteki Jagiellońskiej, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i historyka żyjącego w XIX wieku Józefa Muczkowskiego. Kompleksowo przybliża w porządku chronologicznym całokształt życia osobistego Dyrektora, jego dorobek naukowy i osiągnięcia o charakterze zawodowym.Książka złożona jest z siedmiu rozdziałów poruszających zagadnienia odwołujące się do poszczególnych etapów życia Józefa Muczkowskiego. Autorka zwróciła w niej szczególną uwagę na jego rozwój naukowy, poczynając od narodzin i młodzieńczych lat, po okres sprawowania dyrektury w Bibliotece Jagiellońskiej i ostatnie dni życia. Znaczna część publikacji odnosi się do charakterystyki zmian wprowadzonych przez Józefa Muczkowskiego w krakowskiej książnicy. Znalazły się wśród nich aspekty dotyczące porządkowania, a zarazem katalogowania zbiorów bibliotecznych oraz generalnej przebudowy i prac restauracyjnych prowadzonych w gmachu Biblioteki. Książka przybliża również działalność dydaktyczną, wydawniczą i informacyjną Dyrektora. Autorka zaprezentowała w niej także szeroki wachlarz inicjatyw podejmowanych przez niego w życiu politycznym. Istotną częścią publikacji, będącą ogniwem łączącym każdy z rozdziałów, jest prezentacja postaci jego najbliższych, a także relacji, jakie łączyły go z rodziną i innymi naukowcami.Podstawą pracy badaczki są, w przeważającej mierze, źródła dotychczas niepublikowane. Autorka uwzględnia liczne rękopisy, edycje fragmentów korespondencji oraz pism urzędowych. Dzięki analizie oraz interpretacji, a następnie opracowaniu i uporządkowaniu szeregu źródeł informacji książka uzupełnia zasób wiedzy dotyczący nie tylko postaci Józefa Muczkowskiego, ale i historii krakowskiej książnicy w pierwszej połowie dziewiętnastego stulecia.

Biografie i dzienniki

2 miasto litwy krzyżówka, jak obliczyć zasiłek chorobowy netto, supervisor tłumaczenie, uslugi transportowe vat, pozyczka bezzwrotna 5000, zdarzenia po dniu bilansowym, 11 czerwca 2021 święto kościelne, sprzedaż usług do wielkiej brytanii 2021, ustawa o cit 2020, dekorator wnętrz ile zarabia

yyyyy