Inżynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na błędy – Laine Campbell, Charity Majors

17.90

Opis

Informatyczna rewolucja dosięgła również systemy bazodanowe. Przez długi czas administrator bazy danych interesował się głównie wewnętrznymi mechanizmami bazy, optymalizacją zapytań czy analizą podsystemów składowania danych. Z kolei oprogramowaniem stron, infrastrukturą czy usługami sieciowymi zajmowali się zupełnie inni ludzie, pracujący w odmienny sposób. Nowe technologie wymuszają jednak zmianę sposobu pracy i myślenia. Trzeba położyć nacisk na automatyzację, inżynierię oprogramowania, ciągłą integrację i ciągłe udostępnianie. Poza tym trzeba zapewnić ochronę przetwarzanych danych – ich wartość i znaczenie wciąż szybko rosną.W tej praktycznej książce dokładnie wyjaśniono współczesne podejście do tworzenia architektury baz danych i ich eksploatacji. Jeśli chcesz stać się znakomitym inżynierem niezawodności baz danych, czyli DBRE (z Database Reliability Engineer), znajdziesz tu schemat zasad i praktyk projektowania, budowania i eksploatacji magazynów danych zgodnie z paradygmatami inżynierii niezawodności i kultury DevOps. Zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami z obszaru eksploatacji, z metodami utrwalania baz danych, nauczysz się stosować najważniejsze technologie skalowalnego i wydajnego składowania oraz pobierania danych z zachowaniem odporności na błędy. Dzięki temu szybko i skutecznie zajmiesz się architekturą i eksploatacją każdej nowoczesnej bazy.W książce między innymi:wprowadzenie do inżynierii niezawodności baz danychinżynieria infrastruktury i zarządzanie niąoceny ryzyka i strategie zarządzania bezpieczeństwem danychmetody przechowywania, indeksowania i replikacji danychpopularne wzorce architektoniczne rozproszonych baz danychpraktyczne wykorzystanie zasad inżynierii niezawodności w organizacjiStań się znakomitym inżynierem niezawodności!Laine Campbell od 18 lat zajmuje się środowiskami produkcyjnymi baz danych i systemów rozproszonych o dużej skali. Obecnie jest starszym dyrektorem ds. inżynierii środowisk produkcyjnych w firmie Fastly.Charity Majors jest CEO i założycielką firmy honeycomb.io. Wcześniej zajmowała się eksploatacją należącej do Facebooka platformy Parse, gdzie zarządzała rozbudowanym zestawem replik baz MongoDB, a także bazami Redis, Cassandra i MySQL.Spis treści:Przedmowa (7)Wprowadzenie (9)1. Wprowadzenie do inżynierii niezawodności baz danych (15)Podstawowe zasady inżyniera niezawodności baz danych (16)Przegląd podstaw eksploatacji (20)Podsumowanie (24)2. Zarządzanie poziomem jakości usług (25)Dlaczego potrzebne są cele z zakresu poziomu jakości usług? (25)Wskaźnik SLI (ang. service-level indicator) (27)Definiowanie celów SLO (29)Monitorowanie celów SLO i przekazywanie informacji o nich (35)Podsumowanie (40)3. Zarządzanie ryzykiem (41)Kwestie związane z ryzykiem (42)Co możemy zrobić? (44)Czego nie robić? (45)Funkcjonujący proces – uruchamianie (45)Bieżące iteracje (54)Podsumowanie (56)4. Monitorowanie operacyjne (57)Nowe reguły monitorowania operacyjnego (59)Platforma monitorowania operacyjnego (63)Dane wyjściowe (64)Uruchamianie monitorowania (67)Instrumentacja aplikacji (71)Instrumentacja serwera lub instancji (74)Instrumentowanie magazynu danych (76)Warstwa połączeń z magazynem danych (76)Wewnętrzne monitorowanie bazy danych (79)Obiekty bazodanowe (83)Zapytania bazodanowe (84)Asercje i zdarzenia w bazie danych (84)Podsumowanie (85)5. Inżynieria infrastruktury (87)Hosty (87)Wirtualizacja (98)Kontenery (100)Baza danych jako usługa (100)Podsumowanie (102)6. Zarządzanie infrastrukturą (103)System kontroli wersji (104)Definicja konfiguracji (104)Budowanie na podstawie konfiguracji (106)Konserwacja konfiguracji (107)Definiowanie i koordynowanie infrastruktury (109)Testy akceptacyjne i zgodność z prawem (112)Katalog usług (112)Łączenie wszystkich elementów (113)Środowiska programistyczne (114)Podsumowanie (114)7. Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie stanu (117)Podstawowe zagadnienia (118)Uwagi do przywracania danych (119)Scenariusze przywracania stanu (120)Struktura strategii przywracania stanu (126)Strategia przywracania stanu (131)Podsumowanie (135)8. Zarządzanie udostępnianiem (137)Edukacja i współpraca (137)Integracja (142)Testy (145)Wdrażanie (149)Podsumowanie (155)9. Bezpieczeństwo (157)Cel stosowania zabezpieczeń (157)Zabezpieczanie baz danych jako zadanie (159)Luki i eksploity (163)Szyfrowanie danych (171)Podsumowanie (181)10. Przechowywanie, indeksowanie i replikacja danych (183)Przechowywanie struktur danych (183)Replikacja danych (191)Podsumowanie (209)11. Atlas magazynów danych (211)Koncepcyjne cechy magazynów danych (211)Wewnętrzne cechy magazynu danych (221)Podsumowanie (226)12. Przegląd architektur danych (227)Komponenty architektoniczne (227)Architektury danych (235)Podsumowanie (240)13. Uzasadnienie zatrudniania inżyniera niezawodności baz danych (241)Kultura niezawodności baz danych (241)Podsumowanie (248)Skorowidz (249)

Informatyka

dania koronowirus, kopalnia diamentów afryka, układ siedzeń pendolino, zabrze kopalnia, czy po urlopie zdrowotnym nauczyciel może przejść na emeryturę, loty rumunia, od jakiej kwoty podatek 32, firma it bydgoszcz, prokurent wynagrodzenie, mapa intercity, marsjanska podroz forum, hiszpania samochodem, wniosek rezygnacja z ulgi dla klasy średniej, ukraiński dom w warszawie, mielca, umowa o prace wzór

yyyyy