Ilustrowana encyklopedia dla dzieci.

26.84

Opis

Ilustrowana encyklopedia dla dzieci to prawdziwa kopalnia informacji! Mand#322;ody czytelnik znajdzie tutaj wiele ciekawych, zaskakujand#261;cych albo maand#322;o znanych faktów z wielu dziedzin, zaczynajand#261;c od historii, przez geografiand#281;, biologiand#281;, koand#324;czand#261;c na literaturze. Kaand#380;demu hasand#322;u towarzyszand#261; niezwykle staranne, kolorowe ilustracje, rozszerzajand#261;ce informacje zawarte w tekand#347;cie i dodajand#261;ce do nich nowe fakty. Caand#322;oand#347;and#263; napisana jest przystand#281;pnym, prostym i ciekawym jand#281;zykiem, co sprawia, and#380;e Encyklopediand#281;… czyta siand#281; prawie jak wciand#261;gajand#261;cand#261;, wielowand#261;tkowand#261; powieand#347;and#263;. Ksiand#261;and#380;kand#281; tand#281; z pewnoand#347;ciand#261; moand#380;na poleciand#263; kaand#380;demu dziecku ciekawemu and#347;wiata, które chce wiedzieand#263; wiand#281;cej o tym, co je otacza, i lubi szukaand#263; odpowiedzi na pytania „dlaczego…”, „kiedy…” oraz „jak…”. Bez wand#261;tpienia nie band#281;dzie rozczarowane! Odbiorcy – dzieci ciekawe and#347;wiata; – bliscy poszukujand#261;cy wartoand#347;ciowego upominku z okazji Pierwszej Komunii and#346;wiand#281;tej i innych okolicznoand#347;ci; – mand#322;odzieand#380; szkolna poszukujand#261;ca praktycznej encyklopedii umoand#380;liwiajand#261;cej rozszerzenie swojej wiedzy. Dlaczego warto nabyand#263; tand#281; ksiand#261;and#380;kand#281; – stanowi imponujand#261;ce kompendium wiedzy z wielu dziedzin; – jest napisana przystand#281;pnym, prostym jand#281;zykiem, przez co zaciekawia i skand#322;ania do dalszego poszerzania wiedzy; – jej piand#281;kna forma graficzna dodatkowo uprzyjemnia czytanie.

Encyklopedie i leksykony

heavens on fire, doradca tymczasowy uprawnienia, urlop zjednoczone emiraty arabskie, patrycja cieślak, awacs ubezpieczenia, bułka z warzywami lidl, kanał gotyjski, lipiec 2021 niedziela handlowa, winietki ceny, sieci dystrybucji, podatnik chmura

yyyyy