Granica szeroko zamknięta. Polityczne, prawne i społeczne aspekty ucieczek z Polski Ludowej

22.99

Opis

Historia ucieczek z komunistycznej Polski sięga pierwszych powojennychmiesięcy, a więc czasów, kiedy ostateczny kształt jej granic niezostał jeszcze określony, a system ich ochrony w zasadzie nieistniał. O ile jednak szczególne uwarunkowania tego okresu pozwoliływielu ludziom względnie bezpiecznie opuścić kraj, o tyle w miaręumacniania się reżimu podjęcie decyzji o nielegalnej ucieczce częstowiązało się z dużo większym ryzkiem niż tylko niebezpieczeństwozatrzymania śmiałka. Nie zmienia to jednak faktu, że na przestrzeniponad czterech kolejnych dekad obywatele Polski Ludowej najrozmaitszymisposobami starali się przedostać za żelazną kurtynę.Kim był uciekinier z Polski Ludowej? Chcąc uniknąć zawiłych formułprawnych, warto posłużyć się definicją ukutą przez samąbezpiekę. W jednym z resortowych opracowań o tej kategorii„przestępców” pisano: „W praktyce operacyjno-śledczej organówMSW za uciekiniera uznaje się obywatela Polskiej RzeczypospolitejLudowej, który bez zezwolenia władz polskich opuścił terytorium PRLlub odmówił powrotu do kraju z czasowego pobytu za granicą” .Uciekinierami były więc osoby, które – nie mogąc z różnychwzględów, często po wieloletnich staraniach, wyjechać z kraju wsposób oficjalny – zdecydowały się uczynić to w sposób nielegalny.W tych przypadkach ich inwencja i pomysłowość okazywały sięnierzadko pochodną determinacji czy nawet desperacji, jakimi musielisię wykazać w dążeniu do zamierzonego celu. Jednakże należyzdawać sobie sprawę, że w ogólnym rozrachunku najwięcejuciekinierów należało do tej drugiej kategorii. Były to zatem osoby,które podczas legalnego, czasowego pobytu za granicą zdecydowały sięnie wracać do Polski. Tyle że w realiach komunistycznego krajuprzywilej wyjazdu w pierwszej kolejności otrzymywali ludzie goreprezentujący, a więc członkowie delegacji rządowych, personelplacówek dyplomatycznych, pracownicy różnych gałęzi gospodarki,naukowcy czy ludzie kultury. Liberalizacja systemu paszportowego,zapoczątkowana w połowie lat pięćdziesiątych, pozwoliła wkolejnych latach w większym lub mniejszym stopniu cieszyć się takąmożliwością szerszemu gronu obywateli. Książeczka paszportowa,umożliwiając wyjazd turystyczny czy odwiedziny u krewnych, mogłazatem zostać wykorzystana jako bilet w jedną stronę.

Historia i literatura faktu

festiwal wikingów wolin 2021, myjnia leclerc lublin, chirurgia plastyczna olsztyn, wniosek o niestosowanie pit-2, jazda na motorze bez prawa jazdy, pudełko prezentowe 30×30

yyyyy